Research

Ondanks de importantie en omvang bestaat er, zowel op bachelor als master niveau, geen wetenschappelijke studie over 'het kantoor'. Dit is nog meer opmerkelijk gezien het feit dat in het voortgezet onderwijs de studierichting kantoor, in verschillende vormen, wel wordt aangeboden.
Op wetenschappelijk gebied is 'het kantoor' een geheel of gedeeltelijk onderbelicht deelgebied bij studierichtingen zoals:

  • onderwijs en opvoeding
  • taal en communicatie
  • kunst en cultuur
  • economie en bedrijf
  • gedrag en maatschappij
  • gezondheid
  • aarde en milieu
  • exact en informatica
  • techniek
  • interdisciplinair

Door onderzoek uit te voeren op de verschillende deelgebieden is multidisciplinaire kennis over 'het kantoor' nu niet alleen gebundeld maar wordt ook de samenhang onderzocht.
Deze opgedane kennis wordt bij de verschillende projecten van de Stichting gebruikt en ook beschikbaar gesteld voor verder nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.